ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı                 : Zeynep ORHAN 

Doğum Tarihi            : 10 Şubat 1983

Doğum Yeri               : Sakarya

Unvanı                        : Araştırma Görevlisi

 

Öğrenim Durumu      :  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Karşılaştırmalı Edebiyat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2001-2006

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Sakarya Üniversitesi

2006-2008

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Edebiyat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008-2009

 

Görevler : 

Görev Unvanı

Görev Unvanı

Yıl

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

2007-…

 

AKTİVİTE LİSTESİ

A. Makaleler

 

A-4

 

1. ORHAN, Z- GÜLTEKİN, A,- ÇİFTÇİ, Z.-YETİM, A.- Eleştiriler Işığında Muzaffer İzgü Yapıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Basım Aşamasında).

 

 

B. Bildiriler

 

B-1

1. ORHAN, Z.- ‘Peyami Safa’da “Biz” ve “Öteki”’, 18-20 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenen “III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilimi Kongresi: 21. Yüzyılın Başında Edebiyatta Biz ve Öteki Sorunu” Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, 417-425, Eskişehir, 2010.  

2. ORHAN, Z.- “George Orwell’in Hayvan Çiftliği Adlı Eserinde İdeolojik Kahramanlar”, 7-9 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu” Kitabı, Sistem Ofset Basım Yayın, 433-438, Denizli, 2010.

3. ORHAN, Z.- “Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye ve Necip Mahfuz’un Midak Sokağı Adlı Romanlarında Mekân” 03-05 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen “10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu” Kitabı. (Basım Aşamasında).

B-4

1. ORHAN, Z.- SİVRİ, M. “Gerçek Bir Yaşam Öyküsü: Zıkkımın Kökü ve Muzaffer Karakteri”, 19-21 Ekim 2005 tarihinde Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri “Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu” Kitabı, Bilgi Yayınevi, 330-341, Ankara, 2006.

 

2. ORHAN, Z.- “Gülsüm Cengiz’in Boğazdaki Mutlu Çocuk Kuzguncuk Adlı Eserinde Mekân” 28-30 Nisan 2010 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri "Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz" Sempozyum Kitabı. (Basım Aşamasında)

 

K. Diğer Etkinlikler

 

K-2

 

1. Kompozisyon Yarışması Jüri Üyeliği: 728. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde “IV. Uluslar arası Osmanlı’nın Kuruluşu ve Ertuğrul Gazi” adlı kompozisyon yarışması.

 

 

K-5

 

1. Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği: III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 18-20 Mart 2009.

 

K-6

 

1. Sempozyum Organizasyon Komitesi Üyeliği: IV. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz”, 28-30 Nisan 2010.